My Little Pony-litter


"Shandita's My Little Pony-litter / Shandita's My Little Pony-pentue"


Sire/Isä: FI&EE CH Heartily Backstage                          Dam/Emä: FI CH V/G Bahama Vigor-Gemini 


 


 
Both parents have clear eyes and 0/0 patellas. Mother is also JHC DNA CLEAR. 
Pentujen vanhemmilla on terveet silmät ja 0/0 polvet. Emä on myös tutkittu varhaisiän kaihia vastaan DNA-testillä ja on todettu terveeksi. 
 


 


First Shandita's bostonterrier litter was born 9.12.2014. Now we have two beautiful princesses. Both are reserved.


Ensimmäinen Shandita's bostoninterrieripentue syntyi 9.12.2014. Nyt meillä on kaksi kaunista prinsessaa. Molemmat ovat varattuja.


 They are 2 days old in these pictures. Their names are Shandita's Pinkie Pie (left) and Shandita's Twilight Sparkle (right). 


Pennut ovat kahden päivän ikäisiä kuvissa. Pentujen nimet ovat Shandita's Pinkie Pie (vasemmalla) ja Shandita's Twilight Sparkle (oikealla).


 We are here 4 weeks old... and a bit tired after long day... 


Me täytimme juuri 4 viikkoa... ja hieman väsyneitä pitkän päivän jälkeen...


 First table training.... Shandita's Twilight Sparkle 4 weeks


 Shandita's Pinkie Pie 4 weeks


 Shandita's Twilight Sparkle 4 weeks